Beleidsplan

Voorgeschiedenis:

Het dorp Nagele in de Noordoostpolder dreigde – met het voortschrijden van de tijd sinds 1956 en de sociologische kenmerken van kleine kernen – in de jaren 2000 te verloederen. Het erfgoed van de modernistische architectengroepen De 8 en Opbouw raakte in verval, evenals het groenontwerp van tuinarchitecte Mien Ruys.

De gemeente Noordoostpolder tracht nu dit proces te keren en heeft een substantiële subsidie ontvangen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

 

Mien Ruys Academie

Om het groenplan van Mien Ruys veilig te stellen heeft Louis van Gasteren, initiatiefnemer van de Stichting, het idee gelanceerd een Mien Ruys Academie op te richten. De leerstof van deze 3-jarige hoveniersopleiding (MBO niveau 4) zal gericht zijn op het verwerven van het gedachtegoed van Mien Ruys en zal leiden tot een grote sortimentskennis. De studenten zullen het geleerde in praktijk brengen door een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het groen in Nagele. Nieuwe ontwikkelingen en experimenten zullen daarbij niet worden geschuwd.

De gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder heeft ingestemd met dit plan.

De opleiding wordt onderdeel van Groenhorst Emmeloord en zal in september 2013 van start gaan.

Kenmerken van de nieuwe hoveniersopleiding zijn: “wonen, werken, leren” op één locatie, het internationale karakter ( studenten kunnen in het buitenland stage lopen) en het aantrekken van gespecialiseerde gastdocenten.

 

Stichting Mien Ruys Academie

De Stichting Mien Ruys Academie is opgericht om de Mien Ruys Academie te faciliteren, door het financieren van de buitenlandse stages en het aantrekken van gastdocenten.

De Stichting zal daartoe  fondsen werven in binnen-en buitenland bij de daartoe aangewezen personen en/of instellingen.

Doelgroepen van de fondsenwerving zijn het groene bedrijfsleven, abonnees van tijdschriften die de tuin als onderwerp hebben, en particulieren uit de netwerken van de bestuursleden en andere betrokkenen. De Stichting heeft de ANBI-status.

De fondsen worden beheerd door het bestuur. Deze heeft hiertoe een rekening bij de Rabobank te Emmeloord geopend.

De ontvangen gelden zullen in nauw overleg met Groenhorst worden besteed aan honoraria van gastdocenten en onkosten in geval van buitenlandse stageplaatsen.