Stichting Mien Ruys Academie

De Stichting Mien Ruys Academie is opgericht om de Mien Ruys Academie te faciliteren, door het financieren van de buitenlandse stages en het aantrekken van gastdocenten.

De Stichting zal daartoe  fondsen werven in binnen-en buitenland bij de daartoe aangewezen personen en/of instellingen.

Doelgroepen van de fondsenwerving zijn het groene bedrijfsleven, abonnees van tijdschriften die de tuin als onderwerp hebben, en particulieren uit de netwerken van de bestuursleden en andere betrokkenen. De Stichting heeft de ANBI-status.

De fondsen worden beheerd door het bestuur. Deze heeft hiertoe een rekening bij de Rabobank te Emmeloord geopend.

De ontvangen gelden zullen in nauw overleg met Groenhorst worden besteed aan honoraria van gastdocenten en onkosten in geval van buitenlandse stageplaatsen.